RECYKLOVANÉ STAVEBNÉ MATERIÁLY

Ochranu životného prostredia a minimalizovanie energetickej náročnosti stavieb sa postupne zavádza aj u nás. Kvalitu stavebných materiálov určuje napríklad ich životnosť, tepelný odpor a takisto aj ich vplyv na životné prostredie. Nielen zníženie spotreby energie, ale aj pôvod stavebných materiálov a ich recyklácia tvoria aktuálne trendy v stavebníctve a architektúre. Vybrala som zopár materiálov, ktoré by som Vám chcela priblížiť v rámci ich výroby, vlastností a využitia v súčasnom stavebníctve.

Aplikácia fúkanej celulóznej izolácie. Zdroj: https://weatherizationservices-wi.com/

CELULÓZOVÁ IZOLÁCIA ,,fúkanáˮ izolácia

Hlavnou zložkou celulózovej izolácie je recyklovaný novinový papier. Na začiatku procesu výroby sa papier nahrubo natrhá. Pridajú sa minerálne soli a hmota sa rozvlákni v mlyne.
Celulózovú izoláciu vieme využiť ako tepelné a akustické izolovanie podkroví, obvodových stien a priečok no takisto ako aj stabilizátor vlhkosti interiérového prostredia.
Jej výborné tepelno-izolačné vlastnosti a mechanické vlastnosti nie sú jedinými, ktoré celulózovú izoláciu charakterizujú. Ďalej dokáže regulovať vlhkosť v interiéri a veľmi dobre zvukovo izolovať. Bráni šíreniu ohňa a odpudzuje hlodavce vďaka prítomnosti horečnatej soli. Je nehorľavá a pri vzniknutom požiari zuhoľnatie len jej vrchná vrstva. Veľkou výhodou celulóznych vlákien je, že vyplnia aj ťažko prístupné miesta keďže montážny proces prebieha za pomoci špeciálnych fúkacích strojov.

Aplikácia fúkanej celulóznej izolácie, detail. Zdroj: https://weatherizationservices-wi.com/

PENOVÉ SKLO (sklopenový granulát, granulát penového skla)

Ani staré črepy z fliaš či pohárov nie sú na „zahodenie“. Proces drvenia, tuhnutia a ochladzovania dokáže z nich vyrobiť stavebný materiál penové sklo (sklopenový granulát, granulát penového skla).
Najčastejšie je penové sklo využívané ako podklad pod základovú dosku. Takisto ho možno aplikovať pri fasádach (izolačné dosky), strechách či bočných stenách podzemných podlaží, ba dokonca pri sanačných prácach na vysušovanie starých pamiatkových a sakrálnych priestorov a ich odvetranie.
Nízka objemová hmotnosť penového skla zaručuje minimálnu záťaž na pôdu. Je alternatívnym materiálom oproti izolácii z dosiek XPS, ktorý neškodí zdraviu. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou v tlaku, mrazuvzdornosťou, nehorľavosťou, odolnosťou voči vlhkosti a stárnutiu a taktiež výbornými tepelno-izolačnými vlastnosťami.

Detail penového skla. zdroj: https://www.drevostavitel.cz/ 

FERMACELL – sadrovláknité dosky

Dosky sú zložené z papierových vlákien a sadry, ktoré sú nadobudnuté recykláciou. K týmto dvom prírodným surovinám sa pridá spojivo, ktorým je voda. Pod vysokým tlakom sa látky stláčajú, neskôr sušia a následne režú na dané formáty.
Možno ich aplikovať pri výstavbe stien, priečok, požiarnych stien, podláh či podhľadov. Taktiež možnosť využitia pri opláštení stropov a výstavbe podkrovia.
Sadrovláknité dosky sú šetrné voči životnému prostrediu a zdraviu užívateľov. Tvoria veľmi dobrú protihluková ochrana a vyznačujú sa vysokou požiarnou odolnosťou.

Izolácia zo starej rifloviny. zdroj: https://lifestylemonitor.cottoninc.com/ 

DENIMOVÁ IZOLÁCIA

Zhotovuje sa z bavlnených vlákien recyklovaných starých denimových nohavíc. Je použiteľná na fasády aj do oceľových a drevených skeletov. Možnosť jej aplikácie v elektronických zariadeniach a zariadeniach vzduchotechniky ako protihluková bariéra. Izolácia je nehorľavá a na rozdiel od niektorých izolačných materiálov, ktoré obsahujú množstvo dráždivých látok, prispieva k vnútornej kvalite ovzdušia. Ľahko sa s ňou manipuluje pretože neobsahuje žiadne sklené vlákna.

TETRA K dosky

Dosky sa skladajú z recyklovaných nápojových obalov tetrapak. Ich opätovné spájanie bez pridania lepidiel sa realizuje za pomoci tlaku pri vysokej teplote. Povrch dosiek sa následne upravuje kartónovým papierom. Ďalej sa na dosky nanáša tenkovrstvová omietka, ktorej podklad tvorí armovacia sieťka. Uplatnenie našli pri betonáži, konštrukčne náročnejších klenbách alebo stratenom debnení.

Recykluj obaly od mlieka, či džúsov. Aj z nich sa vyrába stavebný materiál. http://www.toptrendy.sk/eko-byvanie/603-druhy-zivot-napojovych-obalov

Dúfam teda, že sa postupne dopracujeme k lepšej recyklácií. Zatiaľ sme na tom biedne, hlavne kvôli lenivosti a nezáujmu…

Prečítajte si tiež súvisiacu tému o Prírodných materiáloch a napríklad aj o ovčej vlne.