V minulom roku sme navrhli a projektovali prístavbu k hale Slovenskej legálnej metrológií v Bratislave.

Po dlhom procese schvaľovania sa konečne začne s realizáciou. O procese schvaľovania, komunikácie s úradom a zbytočnej birokracií by mohla s kľudom vzniknúť séria blogov – do jedného by sme sa nevpratali. 🙂

Návrh

Pred písaním o realizácií samotnej by som sa predsa ešte rád vrátil k návrhu a v skratke opísal proces a myšlienku.

Návrh, teda architektonickú štúdiu prístavby haly SLM nájtete tu.

0000-slovenska-legalna-metrologia-pavilon-sklad-pavlech-architekti

Prístavba

Hlavnou požiadavkou v zadaní štúdie bol návrh objektu, ktorý prestreší sústavu čerpadiel súvisiacu s technológiou vo vnútri pôvodnej haly. Čerpadlá sa už do haly nezmestili. Provizorne sa zrealizovala drevená búda.

Prvotnou myšlienkou investora bolo riešiť prístavbu ako prezentačný pavilón s priznanými čerpadlami, veľkými sklenenými plochami. Pavilón by slúžil na výstavné a prezentačné účely, rôzne akcie.

S touto myšlienkou sme návrh začínali. Neskôr sme výstavnú, prezentačnú funkciu potlačili a podla potreby sme uprednostnili viac skladovú funkciu. Zámer klienta vytvoriť odvážnejšiu, expresívnejšiu architektúru zostal zachovaný.

Inšpirovali sme sa logom Slovenskej legálnej metrológie, ktoré tvorí prierez etalónom metra.

000-slovenska-legalna-metrologia-pavilon-sklad-pavlech-architekti
Jedna s prvých vývojových škíc. Neskôr sme pomer skla na fasáde znížili a ptístavbu sme od pôvodného objektu odlíšili zmenou materiálu. Farbu sme navrhli podobnú, rozdiel bol iba v tom, že pôvodná budova zostala v omietke a prístavba je navrhnutá z panelov AVG. Ich povrh tvoria profilované krycie plechy.

001-slm-podunajske-biskupice-pavlech-architekti
Schéma konštrukcie – nosné rámy. V projektovej dokumentácií sa ich počet znížil na tri rámy.

002-slm-podunajske-biskupice-pavlech-architekti
003-slm-podunajske-biskupice-pavlech-architekti
Nosná konštrukcia a fasáda s termoizolačných panelov AVG.

004-slm-podunajske-biskupice-pavlech-architekti
V mieste zalomenia sme navrhli pásové okno po celej dĺžke haly. 

005-slm-podunajske-biskupice-pavlech-architekti
Kombináciou svetlých panelov („zašpinená biela“) s prevažujúcimi tmavými a sklom sme docielili vyabstrahované logo spoločnosti. Náš zámer bol taký, že „…kto ho chce uvidieť ho uvidí, kto nie, ten nie…“.

Nechceli sme aby boli čelné fasády opečiatkované logo, ale náznak nám vyhovoval.

006-slm-podunajske-biskupice-pavlech-architekti
Takmer finálna schéma konceptu prístavby.

007-slm-podunajske-biskupice-pavlech-architekti
Čelá prístavby sa od pásového okna otvárajú ako veľké brány. V bielej ploche sú tiež samostatné dvere pre pracovníkov.

009-slm-podunajske-biskupice-pavlech-architekti
Logo a nápis SLM sme nakoniec navrhli vo farbe svetlých panelov, v „zašpinenej bielej“. Finálny návrh a vizualizácie si môžete pozrieť v našom portfóliu.

010-slovenska-legalna-metrologia-pavilon-sklad-pavlech-architekti
Priečny rez – súčasť projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (v realizačnej podrobnosti). Spolupracovali sme so statikmi z PROJEKTSTUDIO.

011-slovenska-legalna-metrologia-pavilon-sklad-pavlech-architekti
Finálna vizualizácia – pohľad z dvora.

Finálne vizualizácie si môžete pozrieť tu.

V nasledujúcom blogu Vám ukážeme zábery z realizácie.

 

text: Marek Pavlech

Návrh a projekt: pavlech architekti

statika: Projektstudio