Cateringová spoločnosť Dobré Jedlo s.r.o.

Spoločnosť Dobré Jedlo, so sídlom v Bratislave, poskytuje služby v oblasti cateringu, filmového cateringu, kompletného organizovania eventov a taktiež organizovania svadieb. Majiteľ spoločnosti začínal v malých prenajatých priestoroch. Dnes spoločnosť Dobré Jedlo patrí k špičke vo svojom obore.

Väčšie priestory

S vývojom spoločnosti prišli prirodzene aj väčšie nároky na priestory. Momentálne firma sídli v prerobenom rodinnom dome, priestory sú už ale nedostatočné. Pre rozvoj spoločnosti prikúpil majiteľ vedľajší pozemok so susedným rodinným domom. Hlavnou myšlienkou bolo pozemky spojiť a vytvoriť novú „centrálu“ spoločnosti, ktorá by obsahovala všetko potrebné a na jednom mieste.

Hlavné časti

Hlavné časti a činnosti spoločnosti sú profesionálna kuchyňa s pomocnými priestormi a skladmi, sklady cateringového inventáru, sklady technického inventáru, priestory pre zamestnancov, plochy parkovania, administratíva a styk s klientom.

Analýza

Po zanalyzovaní súčasného stavu sme návrh začali riešením „malého urbanizmu“, kreslením schém dopravy, zásobovania, náväzností jednotlivých priestorov. Našou myšlienkou bolo, aby sa výsledný návrh dal realizovať na etapy. Prvotnú požiadavku ponechať kuchyňu na pôvodnom mieste, zrekonštruovať ju a doplniť ju skladmi sme nahradili novým riešením. Z „urbanistických“ návrhov nám aj investorovi najviac vyhovoval lineárny model s jednou centrálnou obslužnou komunikáciou, na ktorú nadväzuje všetko – sklady, parkovanie, zásobovanie.

Nový dom

Vytvorili sme nový väčší dom zastrešený sedlovou strechou s podkrovným priestorom. Týmto riešením sme docielili, že dom dobre zapadá do prostredia, do štruktúry prevažujúcich rodinných domov.
Táto oblasť, pôvodne zástavba rodinných domov s funkciou bývania sa postupne mení na rozvojové územie s funkciami služieb, sídlami spoločností, atď. Výrazne tomu dopomohlo a celý proces odštartovalo vybudovanie bratislavského obchvatu, estakády, ktorá susedí s riešenými pozemkami na severozápadnej strane.

Do prednej časti, do domu, sme umiestnili vstup do administratívy, vstup a priestory pre zamestnancov, kuchyňu spolu s pomocnými priestormi a skladmi a administratívne priestory na poschodí.

Sklady

V náväznosti na profesionálnu kuchyňu nadväzujú priestory súvisiace s expedíciou hotových jedál, príjem tovaru (potravín, surovín). Ďalej nasledujú sklady cateringového inventáru a sklady technického inventáru. Obe tieto časti sú riešené cez dve podlažia. Sklady na poschodí, v oboch prípadoch, sú sprístupnené pomocou výťahu a schodiska. Medzi skladmi cateringového a technického inventáru sa nachádza príjem inventáru, špinavého riadu, atď., ktorý sa vrátil z akcie. V týchto častiach sú navrhnuté umyvárne špinavého riadu a termoboxov.

Na sklady technického inventáru nadväzuje dielňa a dvojgaráž s montážnou jamou. Na poschodí sa nachádza väčšia denná miestnosť. Táto pomerne komplikovaná prevádzka je podrobne popísaná a rozkreslená v grafickej časti. Je veľmi dôležité aby sa jednotlivé časti, pohyby a toky prevádzky navzájom neovplyvňovali a nekrižovali.

Výraznejší dom a jednoduchšie sklady

Architektúra novonavrhovaných budov, hlavne skladov je jednoduchá, podriadená funkcií. Architektonicky výraznejšou je „dom“, budova v styku s ulicou. Kvôli úzkemu chodníku sme časť budovy, ktorá lícuje s uličnou čiarou, v mieste vstupu do administratívnych priestorov mierne zatlačili. Tým sa vytvorila širšia plocha pred vstupom, zaujímavý vstup a kryté závetrie.

Zaujimavosťou tejto časti sú perforované panely, akési okenice, ktoré prekrývajú okná do kuchyne a tým zjednocujú bielu fasádu. Tieto panely sú otvárateľné. Prvej budove dominujú biela s antracitovou strechou a drevený obklad pri vstupe.
Sklady sú riešené cez panely, často využívané pri stavbe hál a skladov, s plechovou povrchovou úpravou svetlošedej farby. Vykonzolované časti sú obložené dreveným lamelovým obkladom. Logo spoločnosti tvorí farebný akcent…

Pozrite si tiež napríklad konverziu školy na administratívnu budovu.

Autor
Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Zuzana Patrášová
Miesto
Bratislava, m.č. Ružinov
Návrh
2017
Úžitková plocha
986,4 m2
Realizácia
2018 - 2019
Charakter
Novostavba
Kategória