Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/1/7/17cdd988-ecdc-4f51-9b07-4d0eb074415a/pavlecharchitekti.sk/web/wp-content/plugins/unyson/framework/helpers/general.php on line 1275
Dom pre poľovníkov, Stará Turá - pavlech architekti

Dom pre poľovníkov, Stará Turá

Zadanie

Zadaním architektonickej štúdie bol návrh rekonštrukcie a konverzie objektu bývalého bitúnku poľnohospodárskeho družstva v Starej Turej. Využitiu objektu pre potreby poľovného združenia, ktoré má na starosti poľný revír v Starej Turej dopomohla jeho poloha. Objekt sa nachádza v areáli  družstva na okraji mesta. Nachádza sa na okraji poľa.

Pôvodný stav

Jedná sa o dvojpodlažnú budovu s plochou strechou, ktorá je čiastočne zapustená do terénu. Budova je v súčasnosti v pôvodnom stave, je nezateplená a niektoré časti už vykazujú známky zlého technického stavu.

Návrh

Hlavným bodom architektonickej štúdie bola rekonštrukcia a sfunkčnenie interiéru s malými dispozičnými zmenami, návrh strechy a nové stvárnenie fasád objektu.

Kvalitné destiláty z kopaničiarskeho regiónu

Prvé nadzemné podlažie je čiastočne zapustené do terénu a je prístupné zo severovýchodnej strany. Vstupy sme prestrešili prístreškom so zelenou strechou po celej dĺžke objektu. Toto podlažie nebude slúžiť priamo poľovníkom, ale ich spriatelenému združeniu. Na tomto podlaží sú dve veľké a jedna menšia miestnosť. Prvá bude slúžiť ako kvasná miestnosť, kde budú umiestnené sudy s ovocným kvasom. Menšia miestnosť, ktorá je prístupná z kvasnej miestnosti, bude slúžiť na rozbor vzoriek a úschovu pomôcok. Druhá miestnosť má charakter pivnice. Na pravej strane sú umiestnené dubové sudy na zretie destilátov a na ľavej strane sa nachádza kovový regál na uskladnenie fliaš s destilátmi. V centrálnej časti miestnosti je umiestnené posedenie na degustáciu destilátov. Celú atmosféru dotvára decentné osvetlenie. Vstupy sú proti vlámaniu zabezpečené vonkajšou ochrannou mrežou.

Poľovníci

Druhé nadzemné podlažie plní niekoľko funkcií. Je prístupné po terénnom schodisku a dopravnej rampe. Vstupy sa nachádzajú na juhozápadnej strane. Za prvým vstupom sa nachádza zádverie, z ktorého je prístupná kúpelňa s toaletou, samostatné WC a miestnosť, ktorá slúži na finálnu úpravu mäsa. Tá má po dvoch stranách umiestnený pracovný pult, zariadenie na šokové mrazenie a mrazničky s chladničkou na uskladnenie mäsa.

Za druhým vstupom sa nachádza miestnosť, ktorá slúži na rozrábku mäsa. Disponuje aj koľajnicovým závesným systémom, ktorý slúži pri presúvaní, zdvíhaní a rozrábaní mäsa. Z tejto miestnosti sú prístupné aj dva chladiace (pôvodné a zrekonštruované) boxy.

Tretí vstup sprístupňuje spoločenskú miestnosť, ktorá bude slúžiť pri spoločenských udalostiach, zabíjačkách a podobne. V centrálnej časti je umiestnený stôl so štrnástimi miestami na sedenie. Na stene oproti vstupu je umiestnená kuchynská linka. Atmosféru miestnosti dotvára piecka na drevo. Spoločenská miestnosť je v priamej náväznosti na exteriérovú krytú terasu.

Čo sa týka strechy objektu, navrhli sme dva varianty. Prvým je plochá zelená strecha, ktorá poskytuje lepšiu tepelnú izoláciu a zadržiava vodu. Druhým variantom je sedlová strecha, ktorá by pozostávala z dreveného hambálkového krovu, ktorý by bol osadený na pôvodnú konštrukciu strechy. Vzniklo by podkrovie, ktoré je prístupné exteriérovým schodiskom. Toto riešenie lepšie odzrkadluje charakter a využitie budovy.

Fasády objektu sme navrhli v svetlej „špinavo-bielej“ hrubozrnnej omietke. Okenné a dverné otvory sú proti vlámaniu zabezpečené drevenými posuvnými okenicami, ktoré sú osadené na koľajniciach.

Rekonštrukcia a konverzia bola navrhovaná v duchu – „Za málo peňazí – čo najviac muziky“.

Viac sa o návrhu dočítate v blogu, na ktorom pracujeme.

Autori
Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. David Repiský
Spolupráca
Ing.arch. Mária Rakúsová
Miesto
Stará Turá
Úžitková plocha
279,76 m2
Návrh
2020
Charakter
Rekonštrukcia
Kategória