Pastoračné centrum, Dúbravka

Koncept pastoračného centra pre farnosť Dúbravka vznikol ako alternatíva k už vypracovanému „tradičnejšiemu“ riešeniu. Niektorými funkciami, miestnosťami a vzťahmi sme sa inšpirovali, niektoré sme zrušili, iné pretransformovali či doplnili.

Filozofia

Našou filozofiou bolo vytvorenie objektu, ktorý bude slúžiť prevažne farníkom (ale nie len im). Svoje aktivity, prednášky, pokoj i relax tu vedia nájsť aj ľudia „hľadajúci“. Tento návrh v sebe spája moderný pohľad na architektúru s tradičnými, časom overenými, prvkami historickej a hlavne sakrálnej architektúry.

Tvar a hmota

Tvar a hmota pastoračného centra je jednoduchá. Nechce prekričať architektúru a dominantnosť farského kostola. Zapadá skôr do prostredia okolitých budov, ktorými sú obytné domy zastúpené prevažne „panelákmi“ a obchodný dom. Jednoduchú hmotu vyvažuje zložitejší obal domu z fasádnych panelov, ktoré sú na niektorých miestach perforované. Toto „dierkovanie“ umožňujúce zaujímavé hry svetla a tieňa sa z bodu kde je najintenzívnejšie postupne vytráca do stratena. Vstupy do objektu sú vytvorené „vyhryznutím“ do celistvej hmoty. Zaujímavým prvkom jednej z fasád je veľké okno v tvare kríža. Tento prvok má ešte väčší význam zo strany interiéru, kde jeho hlavná časť tvorí v kaplnke veľký kríž, na ktorom je zavesená socha Krista. Na vrchole „okenného“ kríža je umiestnený malý zvon.

Kostol je s pastoračným centrom prepojený širším chodníkom so zabudovanými vyvýšenými záhonmi kvetov, lavičkami, šachovými miestami, a inými parkovými atrakciami. Napojením na kostol, existujúce pešie ťahy, doplnením nových chodníkov a zelene vzniklo nové centrum. V tomto pokojnom mieste môžu ľudia tráviť svoj voľný čas.

Vedľajší vchod zo strany kostola vedie do átria. V tomto exteriérovom priestore sa nachádza detské ihrisko, stena na šplhanie, stôl pre stolný tenis, posedenie s grilom, letná terasa kaviarne. Z átria sa vieme postupne dostať do kaplnky, vstupnej haly, kaviarne, skladu a nakoniec do miestnosti, ktorá slúži rodičom v letných mesiacoch na prebaľovanie, prípadne matkám na dojčenie.

Viacero úrovní

Samotný objekt má viacero úrovní. Niekde je trojpodlažný, niekde dvoj a niekde jednopodlažný. „Dom“ v sebe spája duchovnosť, vieru, štúdium, prednášky, konferencie, relax, šport a tiež bývanie a prácu kňazov. Celkovo jeho priestory vieme rozdeliť do dvoch skupín a to verejné a privátne.

Dispozícia

Hlavným vstupom sa dostávame do vstupnej haly (foyer). Vstupná hala slúži nie len ako reprezentačný priestor, rozptylová plocha, či hlavný komunikačný bod, ale aj ako ďalší možný použiteľný priestor pre koncerty, diskusie, vernisáže, atď. Napravo je hlavné schodisko s výťahom, toalety a spoločná kuchynka, ktorá nadväzuje na hlavnú multifunkčnú (kongresovú) miestnosť. Táto veľká miestnosť má po obvode galériu so vstavanou knižnicou. Na galériu nadväzujú ďalšie študovne na druhom podlaží. V zadnej časti pastoračného centra, smerom ku kostolu sme umiestnili kaplnku s malým chórom a sakristiou.  Tento priestor pre stretnutie človeka s Bohom je navrhnutý jednoducho, bez zbytočných prvkov. Dominujú pohľadový betón, drevo, okenné vitráže a hlavne socha Krista vložená do kríža vytvoreného zo štrbinového okna. Naľavo od vstupnej haly je kaviareň so zázemím, sklad, garáže a wc s prebaľovacím pultom.

Na druhom nadzemnom podlaží, ktoré vzniklo ako medzipodlažie (vo vzťahu na hlavné schodisko), sa nachádzajú už spomínané študovne, galéria s knižnicou a chórus.  Napravo vo foyer-i sa samostatným schodiskom dostávame do menšej multifunkčnej miestnosti, miestnosti pre stolný tenis a posilňovne.

Na treťom nadzemnom podlaží sa nachádza vo verejnej časti (v úradných hodinách) kancelária pre kaplánov, kancelária farára a zasadacia miestnosť, ktorá sa môže využívať na výuku i porady. V súkromnej časti sa nachádzajú byty kňazov. Postupne sa po pavlači dostávame do hosťovského jednoizbového bytu, ďalej do dvoch dvojizbových bytov určených pre kaplánov. Úplne vzadu sa nachádza väčší dvojizbový byt farára. Vrchné podlažie má k dispozícii vegetačnú strechu nad átriom. Popri okrasných rastlinách, bylinkách a sukulentoch sa tu dá dopestovať aj vlastná zelenina, či drobné ovocie…

viac info na webe archinfo

Pozrite si tiež návrh obnovy a prístavby k farskému kostolu v Lozorne.

Autor
Ing.arch. Marek Pavlech
Spoluautor
Ing. Peter Bodnár, Bc. Laura Dräxler, Ing.arch. Michal Paulišin
Miesto
Bratislava, m.č.: Dúbravka
Návrh
2015
Charakter
novostavba
Kategória