Predajňa a občerstvenie, Berry Farm

Sezónna predajňa s občerstvením

Predajňa bude situovaná pred existujúcou čučoriedkovou plantážou napravo od prístupovej cesty. Objekt bude dobre viditeľný od hlavnej cesty a nahradí pôvodný malý predajný domček. Okrem predaja produktov z farmy, zabezpečí občerstvenie zákazníkom a návštevníkom. Voľný plán areálu okolo predajne poskytne aj pohodlné zastavenie a občerstvenie pre cyklistov a výletníkov.

Kontajner

Objekt je navrhnutý z dvoch recyklovaných lodných kontajnerov prisadených k sebe v pozdĺžnom smere. Konštrukcie kontajnerov sú postavené na betónovej pivnici, ktorá slúži ako sklad, baliareň čučoriedok a prípravovňa. Pivnica je prístupná schodiskom zo zázemia predajne, schodisko priamo nadväzuje na vstup pre zamestnancov zo severnej fasády od plantáže. Šatne zamestnancov s hygienou budú zabezpečené v objekte garáže domu správcu. Návrh predajne pracuje s maximálnym využitím možností konštrukcie kontajnerov s doplnením potrebných stužujúcich prvkov konštrukcie.

Predajňa

Prvý kontajner sa zákazníkom otvára z prednej a bočnej strany a v jeho interiéri sa nachádza odbytová časť s vnútorným sedením a bar. Bok kontajneru sa otvorí zdvihnutím na hydraulických piestoch a vytvorí striešku nad vonkajšou terasou. V prípade nepriaznivého počasia môže ostať bočná fasáda uzatvorená a predajňa sa sprístupní iba otvorením čelných vrát kontajneru. Na rýchle prepojenie medzi barom a prípravovňou v pivnici je navrhnutý gastrovýťah.

Zázemie predajne

V konštrukcii druhého kontajnera je umiestnené zázemie, schodisko do pivnice a oddelené toalety prístupné z čela kontajnera. Do zázemia a pivničných priestorov sa bude dať prejsť priamo z barovej časti. Na vstup do predsienok toaliet sú využité existujúce vráta kontajnera.

Strecha

Na streche predajne je vytvorená pochôdzna terasa s ľahkou oceľovou konštrukciou vytvárajúcou pravidelný štvorcový raster. Konštrukcia slúži na kotvenie tieniacich plachiet a poskytuje variabilitu ich rozmiestnenia v horizontálnom a vertikálnom smere. Zo strešnej terasy bude pekný výhľad na okolitú krajinu. Na spodnej terase aj na streche budú voľne uložené stoly pre dvoch a štyroch doplnené pohodlnými tuli-vakmi. Rozloženie sedení a užívanie okolia uvažuje s variabilitou a organickým fungovaním priestoru.

Objekt je možné na zimu úplne zatvoriť, zazimovať a využívať ho čisto ako sklad a prístup do pivnice.Fasáda predajne je zateplená a obložená lamelami.

Autori
Ing.arch. Mária Rakúsová, Ing.arch. Marek Pavlech
Miesto
Devínske jarero, Bratislava (neďaleko od Stupavy)
Úžitková plocha
80 m2
Návrh
2020
Realizácia
2021 - 2022
Charakter
Novostavba
Kategória