Spomienka

Nakoľko sa v posledných dňoch „intenzívne“ diskutuje o starom a novom Istropolise, zaspomínal som si na môj diplomový projekt – budovu železničnej stanice Filiálka, ktorý nadväzoval na pred-diplomový projekt, teda na celé územie medzi Račianskou a Kukučínovou ulicou. Dnes už toto územie vyzerá úplne inak. Stoja tu bytové komplexy (alebo ako uvádza developer – rezidencie) Pri Mýte a Urban Residence.

Stanica Filiálka už nemá byť priechodná a prepojená pod Dunajom s Petržalkou a ďalej s TEN-T projektom (priveľké futuro), ale zrejme už „len“ hlavová, teda konečná.

A k terajšej situácii okolo Istropolisu. Myslím, že mala byť väčšia diskusia, mali byť do súťaže prizvaní aj slovenskí architekti a nie len zahraniční, ktorí to až tak nepoznajú a sú viac odosobnení (čo je niekedy výhoda a niekedy na škodu). Ja by som sa snažil budovu zachovať, rekonštruovať.

Pomôžem si citátom z článku architekta Petra Moravčíka: …“ Aj s ambíciou precedensu pre ďalšie možné prípady (hotel Kyjev a Prior, Nová tržnica, hotel Junior). A možno aj s ambíciou osvojenia si morálneho imperatívu, ktorý by sa mohol stať prirodzenou normou. Dobré domy sa jednoducho – nebúrajú!“

Nasledujúca štúdia je študentskou prácou – diplomový projekt.

Budova stanice je navrhnutá vedľa existujúcej budovy Istropolisu, v koncovej časti rozšíreného tunela s perónmi. Svojou polohou uzatvára nedefinovaný priestor a tým vytvára nové námestie.

Po asanácií továrne v rokoch 2006 a 2007 sa na riešenom území nachádzajú voľné plochy. Celým územím v pozdĺžnom smere v blízkosti Kukučínovej ulice je zachovaná sieť koľají bývalej stanice a vlečiek vedúcich zrejme do bývalej továrne. Hmotu navrhovaného riešenia vo veľkej miere ovplyvnila urbanistická štúdia. Hmota vychádza z okolia a zo širších vzťahov. Línia nad tunelom, ktorú reprezentuje vnútorný bulvár prechádza aj cez stanicu až na Trnavské mýto.

viac o projekte: Revitalizácia mestskej zóny a železničná stanica Filiálka,

…alebo vo videu: Filialka_adaptácia mestskej zónyŠtudentské vizualizácie zóny nad stanicou Bratislava Filiálka

Pozrite si tiež projekt zóny potoka a návrh lávky.