Ak si investor nie je istý, či jeho zámer bude úradmi schválený a nechce hneď investovať do „kompletnej“ architektonickej štúdie, vieme mu ponúknuť overovaciu architektonickú štúdiu. Tak to bolo aj v tomto prípade s víkendovým rekreačným domom, alebo chatou v Starej Turej.

Overovacia štúdia

Overovacia štúdia obsahuje to najnutnejšie. Pôdorysy, rez, 3D náhľad, škica alebo základné vizualizácie. Keď projekt dostane zelenú, štúdia sa môže dokončiť, sfinalizovať.

Prikladám návrh a opis domu.

001-vizual-rd-stara-tura-pavlech-architekti
Pohľad zo sadu. Západná fasáda je kvôli výhľadu a presvetleniu interiéru celopresklená.

Zadanie

Zadaním overovacej architektonickej štúdie bol návrh rekreačnej chaty na zaujímavom pozemku, nachádzajúcom sa v blízkosti lesa. Pozemok je rozľahlý, tvorí ho sad väčších ovocných stromov.
Nachádza sa neďaleko záhradkárskej oblasti chrástnatá , v zastavanom území mesta. Pozemok je mierne svažitý. Prístup k pozemku je z východnej strany. Z južnej strany susedí pozemok z menším lesíkom. Zo západu s pozemkom podobného charakteru. Zo severu susedí s pozemkom tvoreným lúkou, poľom.

009-situacia-chata-dom-stara-tura-pavlech-architekti
Situácia, osadenie na pozemku.

002-vizual-rd-stara-tura-pavlech-architekti-variantB
Pohľad od stojiska pre autá.

Požiadavkou investorov bolo navrhnúť objekt rekreačnej chaty, ktorý zapadne do tohto prírodného prostredia.

003-vizual-rd-stara-tura-pavlech-architekti
Pohľad zhora

Chata

Chatu sme navrhli jednopodlažnú, nepodpivničenú  s obytným podkrovím. Hmota chaty je jednoduchá, vychádzajúca z tradičnej slovenskej ľudovej architektúry, ale v súčasnom tvarosloví. Časť vstupu – závetrie s zádverím a kuchyňa sú umiestnené do vysunutej kubickej hmoty. V dennej zóne, je svetlá výška cez dve podlažia. Podkrovie je riešené len nad nočnou zónou s príslušenstvom.

004-vizual-rd-stara-tura-pavlech-architekti
Pohľad zhora

010-chata-dom-stara-tura-pavlech-architekti-1np
Pôdorys 1.NP

Po vstupe do chaty sa dostávame do zádveria následne do väčšieho otvoreného priestoru dennej časti chaty. Tá je tvorená jedálňou, obývačkou, kuchyňou (za rohom) a schodiskom. Z dennej časti je krásny výhľad na sad cez presklenú fasádu. Terasa priamo nadväzuje na dennú časť chaty.

005-vizual-rd-stara-tura-pavlech-architekti
Vikiér v časti kúpeľne na 2.NP.

Nočná časť je od dennej oddelená veľkými posuvnými dverami vedľa krbu. Po vstupe do chodby sa napravo nachádza predsieň s wc, kúpeľňa, spálňa so šatníkom, izba a miestnosť tzb.

011-chata-dom-stara-tura-pavlech-architekti-2np
Pôdorys 2.NP – ateliér a hosťovská izba

012-chata-dom-stara-tura-pavlech-architekti-rez
Priečny rez 

006-vizual-rd-stara-tura-pavlech-architekti
Južný pohľad

Na podlaží, v podkrovnom priestore sa nachádza izba, väčší voľný priestor – ateliér a kúpeľna umiestnená vo vikiery. Z ateliéru, cez galériu, je zaujímavý výhľad na dennú zónu, následne terasu a ovocný sad.

008-vikendovy-dom-chata-stara_tura-pavlech-architekti
Vývojová škica

007-vizual-rd-stara-tura-pavlech-architekti
Pohľad zo sadu.

Objekt navrhujeme murovaný so zateplením minerálnou vlnou. Vysunutú časť vstupu a kuchyne navrhujeme riešiť ako prevetrávanú fasádu a obložiť drevom. Zvyšné fasády sú omietnuté na bielo. Strešná krytina je šedá, z falcovaného plechu. Terasy aj vstup sú drevené…

S takto uchopeným, zadefinovaným zámerom môže investor kontaktovať susedov a napríklad stavebný úrad.

 

Autor: Ing.arch. Marek Pavlech

Spolupráca: Ing. Katarína Pavlíková

Návrh: 2019

Predpokladaná realizácia: 2020

Miesto: Stará Turá, okr. Nové Mesto nad Váhom