sme clanok o fasadach 2022 pavlech architekti 1

Rozhovor pre SME, september 2022

text aj na webe SME

Článok nadväzuje na náš starší blog o zateplovaní panelových bytových domov.

Pokračujeme nielen o bytových domoch, ale aj rodinných domoch a o riešení fasád.