Zadanie

Víkendová chata v kysuckej dedinke Korňa bola od začiatku do konca procesu príjemným navrhovaním.

Zadaním štúdie bola minimalistická, priestorovo úsporná drevená chata, dobre osadená do podhorského prostredia a svojho okolia nad dedinou. Primárne má slúžiť pre dve osoby, poskytujúc možnosť prespania aj väčšej návšteve. Pozemok je situovaný nad zástavbou dediny, vo svahu a tvorí ho lúka. Svojou polohou a výrazom môže navrhnutá chata pripomínať drevenú stodolu, alebo kolibu na lúke nad dedinou.

001-chata-korna-cadca-pavlech-architekti-ozn

Vizualizácie z architektonickej štúdie

Pohľad na oba objekty. Foto z realizácie od uspornedomy.sk

007-chata-korna-cadca-pavlech-architekti-ozn

Porovnanie s návrhom.

Návrh

Návrh sa nesie v modernom minimalistickom štýle, vychádzajúc z tradičného tvaroslovia slovenskej vidieckej architektúry.

Jednopodlažný objekt so sedlovou strechou je osadený pozdĺžne na svah, s minimálnymi nutnými terénnymi úpravami. Sedlová strecha má presah s gánkom pozdĺž juhozápadnej fasády, z ktorého sa v obytnej časti vysúva terasa s výhľadom do údolia. Fasáda je navrhnutá z dreveného smrekovcového obkladu.

Všetky okná sú doplnené okenicami z rovnakého obkladu. Keď sa okenice na celej chate pozatvárajú, objekt sa uzatvorí a zabezpečí sa tak pre prípad dlhšej neprítomnosti majiteľov. Krytina je navrhnutú v šedom falcovanom plechu.

chata-korna-cadca-pavlech-architekti003A-chata-korna-cadca-pavlech-architekti-ozn004-chata-korna-cadca-pavlech-architekti-ozn005AB-chata-korna-cadca-pavlech-architekti-ozn

Vizualizácie

Situácia

Prístupová cesta k pozemku vedie povedľa susedných parciel, stúpajúc do svahu. Prvá časť cesty je napojená na hospodársku budovu so stojiskom pre autá v spodnej časti pozemku. Táto časť cesty bude betónová alebo asfaltová, aby vyhovovala aj v zimných mesiacoch. Od hospodárskej budovy ku chate bude prístup umožnený mlatovým zjazdným chodníkom s príležitostným stojiskom na autá.

Hospodárska budova so sedlovou strechou je vizuálne pripodobnená chate. Opakuje sa na nej drevený obklad s okenicami a krytina z falcovaného plechu. Polovica hmoty hospodárskej budovy je uzatvorená, zvyšok tvorí iba prestrešenie na drevených stĺpoch. Voľné prestrešenie slúži primárne ako stojisko pre autá, avšak môže sa využiť aj ako exteriérové posedenie s nadväznosťou na malú letnú kuchynku a hygienu v uzatvorenej časti hospodárskej budovy.

Do uzatvorenej časti budú dva vstupy, a to od stojiska a zo zadnej strany, odkiaľ sa vstúpi priamo do dielne so skladom. V podkroví uzatvorenej časti bude nízky úložný priestor prístupný zo štítovej fasády.

017-chata-korna-situacia-m1ku500_pavlech-architekti

Situácia – širšie vzťahy

018-chata-korna-situacia-1ku200-pavlech-architekti

Situácia

019-chata-korna-1np-navrh-pavlech-architekti

Pôdorys 1.NP

Dispozícia

Hlavný vstup so zádverím je situovaný zo severovýchodnej strany, aby sa umožnilo využiť juhozápadnú stranu chaty v čo najväčšej miere, hlavne kvôli výhľadom a solárnym ziskom.

Interiér chaty je hmotovo rozdelený na tri časti. V centre pôdorysu je umiestnená kuchyňa s jedálňou, ktorá je veľkým oknom – HS portálom prepojená s terasou. Táto centrálna časť je otvorená až po krov. V centre obytnej časti je krbová piecka, ktorá oddeľuje jedáleň od obývačky. Obývačková časť spolu so zádverím a kúpeľňou je uzatvorená stropom, ktorý vytvára galériu prístupnú rebríkom. Táto galéria, alebo otvorené podlažie, by mala slúžiť na príležitostné prespanie. Myslíme si, že tento priestor si zaľúbia hlavne najmladší chatári.

Rovnako je otvorené aj podlažie nad nočnou časťou, sprístupnené schodiskom z jedálenskej časti. Tento priestor bude slúžiť ako pracovňa s možnosťou prespania na rozťahovacom gauči. V nočnej časti sa nachádza spálňa, jedna menšia izba, kúpeľňa a miestnosť TZB. Chodbou z nočnej časti sa dá z interiéru vyjsť priamo k terase s vírivkou, ktorá je prepojená aj na gánok

011B-chata-korna-cadca-interier-pavlech-architekti-ozn020-chata-korna-2np-navrh-pavlech-architekti

Pôdorys podkrovia

012-chata-korna-cadca-interier-pavlech-architekti-ozn013-chata-korna-cadca-interier-pavlech-architekti-ozn

Podkrovie po oboch stranách

021-chata-korna-rez-navrh-pavlech-architekti

Rez budovou

014-chata-korna-cadca-interier-pavlech-architekti-ozn

Denná časť chaty

015-chata-korna-cadca-interier-pavlech-architekti-ozn

Kuchyňa, jedálenské sedenie a schodisko.

016B-chata-korna-cadca-interier-pavlech-architekti-ozn

Pohľad na terasu

022-chata-korna-horpodarska-budova-navrh-pavlech-architekti

Pôdorys hospodárskej budovy

023-chata-korna-pohlady-pavlech-architekti

Pohľady

024-chata-korna-pohlady-pavlech-architekti

Pohľady

006-chata-korna-cadca-pavlech-architekti-ozn

Viac sa o projekte dočítate v časti portfólio a tiež v blogu z realizácie.