Na konkrétnej stavbe si vysvetlíme, prečo sa oplatí dodržať minimálne to čo je v projekte.

Opakujúci sa jav

Tento blog nemá byť akýmsi nárekom architekta, ale poukázaním na často sa opakujúci jav a hlavne vysvetlením, že tento jav je zväčša chybný.

Budeme sa venovať iba tomu čo je viditeľné z fotografií.

Vizualizácia rekreačnej chaty – súčasť architektonickej štúdie (2015)

Chata pri jazere

Ako názorný príklad použijem rekreačnú chatu pri Šulianskom jazere. V tomto prípade bola na začiatku spracovaná architektonická štúdia, v ktorej sme uvažovali, že objekt chaty zrealizujeme ako drevostavbu. Pred prehĺbením štúdie do projektu na stavebné povolenie prišla zo strany investora požiadavka – zmena na „ytong“.

Pôdorys a dispozičné riešenie – architektonická štúdia (2015)

Treba dobrého investora

Dôležitým faktorom, ako zrealizovať dobre dom, interiér, projekt, je ustáť tlaky okolia. Kto najviac tlačí na investora? Je to predovšetkým vybraný realizátor, potom známi, kamaráti, atď. Každý má do toho čo povedať. Ak to investor ustojí – je dobre, ak nie a začne meniť veci (ktoré na seba nadväzujú) za pochodu, nemusí to dopadnúť dobre. To neznamená, že sa nedá a nemôže vymyslieť niečo lepšie. Môže, ale iba ak je to v prospech veci a daný detail, riešenie to vylepší – nie naopak.

Spomenul som realizátora, v tomto prípade si realizátora vyberal investor sám. Aj tu zaznela častá veta: „…toto načo tak, ja to už tridsať rokov robím takto …“ atď. Realizátor tlačí investora do zmien hlavne kvôli ulahčeniu si práce.

(Platí to predovšetkým na malé firmičky a miestnych majstrov. Našťastie sú výnimky a je ich chvalabohu dosť)

Preto píšem, že treba ustáť tlaky okolia.

Vizualizácia rekreačnej chaty – súčasť architektonickej štúdie (2015)

Hrubá stavba – pohľad zo záhrady, 8/2017

Statika sa za pochodu nemení!

Prvou viditeľnou zmenou oproti projektu je zmena statiky. „Vylepšenie“ prekladu a venca. Veniec a preklad sú odliate spolu. Nad oknom je zbytočná masa betónu.

Druhou vyraznejšou zmenou, ktorú som zachytil je poloha a rozmer okenných otvorov. Týka sa to hlavne fasády od ulice.

Nasleduje farba okenných rámov, ale to sa dá pochopiť – zrejme tu zohralo rolu navýšenie ceny za farbu. Štvrtou viditeľnou zmenou je delenie okien.

Piatou je riešenie terasy…

Hrubá stavba – terasa, 8/2017

Vylepšili! Spravili si tepelný most.

Terasa mala byť drevená, so samostatnými základmi – zemné vruty, alebo ako alternatíva k vrutom, betónové pätky. V tomto prípade bolo podlahnutie pokušeniu na zmenu najhoršie. Vznikol nápad na „betónovú“ terasu. Samotný nápad nemusí byť zlé riešenie, ja by som to tak nechcel, ale ak by boli dosky samostatné, oddilatované, bolo by to funčné riešenie. Tu ale problém je. Základová doska a doska terasy sú vyliate naraz. Je to tá istá doska. Ak by sme nebrali do úvahy námietky statika, je to hlavne obrovský tepelný most. Prerezať? Dodatočne zaizolovať? Nič opravované nie je také ako nové.

Obava a strach pred skrytými ježkami a veveričkami napomohla k výberu unáhleného, zbytočného a zlého riešenia.

 Hrubá stavba – pohľad od cesty, 8/2017

Vizualizácia rekreačnej chaty – súčasť architektonickej štúdie (2015)

So spomenutých zmien a vylepšení by som „vyzdvihol“ statiku a terasu. Toto naozaj nie sú vylepšenia.

Ak Vás v budúcnosti napadne zmena vo Vašom projekte, skúste ju najskôr prekonzultovať so svojím architektom, či projektantom.

Spoločné riešenia a kompromisy bývajú často najlepšie.

Prajem veľa úspešných projektov.

 

viac o projekte – rekreačná chata pri Šulianskom jazere

 

Text: Marek Pavlech

Foto: pavlech architekti

 

Architektonická štúdia (2015) a projekt pre stavebné povolenie (2016)

Autori:  Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. Michal Paulišin

Spolupráca: Ing. Peter Bodnár