Nové Hnilíky, Stará Turá

Zadanie Zadaním štúdie bolo na už zadefinované parcely a uličnú sieť navrhnúť novú zástavbu rodinných…

Zóna potoka a návrh lávky, Stará Turá

Voda v meste Iné mestá budujú umelé potôčiky, fontánky, vodotrisky, aby mali vodný prvok v…

Dopravné ihrisko, Stará Turá

Zadanie Skupina mladých ľudí, združených v Staroturanskom okrášľovacom spolku, nás oslovila s myšlienkou návrhu dopravného…

Revitalizácia mestskej zóny a železničná stanica Filiálka, Bratislava

História Keď nazrieme do histórie tohto územia, bola tu známa továreň Dynamit - Nobel a…