Starší projekt a malá spomienka naň.

Pohľad od ulice a vstupu. Vizualizácia 

Štúdia penziónu s reštauráciou, Bratislava

Zadaním projektu bol návrh penziónu s reštauráciou na ulici Cesta na Červený most v Bratislave.

Dôležité bolo jeho umiestnenie v prírodnom prostredí na okraji chránenej krajinnej oblasti. Navrhovaný objekt musel komunikovať s prostredím hmotovo i po stránke materiálovej.

Situácia a osadenie na pozemku

V jeho tesnej blízkosti sa nachádza horský park Železná studienka ,ktorá slúži rekreačným účelom. Objekt bolo treba osadiť do členitého terénu. Hlavnou myšlienkou bolo výrazovo oddeliť dve hlavné časti objektu a to reštauráciu a penzión už v základnej hmote.

Pôdorys 1.PP

Oddelenie hmôt reštaurácie a penziónu je vyjadrené rôznou výškou danej časti objektu, ale aj materiálovým riešením. Časť reštaurácie je obložená bridlicovým kameňom a hmota penziónu, ktorá prechádza cez hmotu reštaurácie je obložená dreveným fasádnym obkladom.

Pôdorys 1.NP

Vtáčia perspektíva, pohľad zo záhrady. Vizualizácia

Pôdorys 2.NP

Rezy navrhovaným objektom

Dôležitý bol tiež kontakt s exteriérom. Návrh rešpektuje a vychádza z Územného plánu, v ktorom je stanovené, že v tejto oblasti sú povolené dve nadzemné podlažia.

Pohľady

Vizualizácia

 

Pozrite si novšie projekty z nášho portfólia ako napríklad konverziu vodárne na rodinný dom.