Začiatkom leta 2018 nás klient oslovil so zaujímavým zadaním. Na malom priestore plnom limít vyriešiť parkovanie pre dve autá, vstup do domu a s tým spojenú výmenu žumpy a studne.

000-stojisko-oporny-mur-sliacska-bratislava-up
Pôvodný, existujúci stav. Bratislava, m.č. Nové Mesto, súkromné foto

Problém s parkovaním obyvatelia tejto časti vyriešili po svojom, kapacita je ale malá a majitelia majú niekedy problém zaparkovať pred vlastným domom.

013-stojisko-oporny-mur-sliacska-bratislava-pavlech-architekti-povodny_stav
pôvodný stav, súčasť architektonickej štúdie, pavlech architekti

Situácia pôvodného stavu presne vykresluje čo investorom najviac chýba. Je to hlavne chýbajúce parkovanie na pozemku. V tomto stave tam s veľkými problémami zaparkuje jedno auto a to auto menších rozmerov. Druhým problémom je nezastabilizovaný svah, ďalším je málovýdatný vrt na vodu a žumpa s malou kapacitou.

Parkovanie sa celkovo stáva jedným s hlavných problémov Bratislavy.

001-stojisko-oporny-mur-sliacska-bratislava-pavlech-architekti
Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

Zadanie nebolo vôbec jednoduché. Na malom priestore veľa problematických bodov, viacero funkcií. 

Návrh

Návrh je napriek všetkémú vymenovanému (zložitému) jednoduchý a účelný. Zastabilizovali sme svah oporným múrom tak, aby sme vytvorili priestor pre dve parkovacie miesta. Zrušili sme stredný kamenný pilier a zväčšili sme otvor, do ktorého sme následne navrhli na mieru vyrobenú bránu. Brána obsahuje aj vstup pre peších. Podľa potreby a v rámci možností sme navrhli nový vrt a žumpu, úložné priestory a stojisko pre smetné nádoby (prístupné z oboch strán).

002-stojisko-oporny-mur-sliacska-bratislava-pavlech-architekti
Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

014-stojisko-oporny-mur-sliacska-bratislava-pavlech-architekti-navrh
Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

Doskové debnenie

Snažili sme sa využiť pôvodný kamenné oplotenie, múr a doplniť ho novými betónovými časťami, ktoré budú odliate do debnenia vytvoreného staršou klasickou metódou – doskového dednenia. Tým sa na nových konštrukciách po „odšahovaní“ vytvorí pekná drevená vertikálna dosková kresba.

003-stojisko-oporny-mur-sliacska-bratislava-pavlech-architekti
Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

Prírodný kameň a textúra doskového debnenia na betónových častiach sme doplnili subtilnými ocelovými prvkami a sieťovým alebo pletivovým (skoro transparentným) zábradlím.

004-stojisko-oporny-mur-sliacska-bratislava-pavlech-architekti
Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

Novým prestrešením tohto priestoru vegetačnou strechou sa zväčšila plocha záhrady. Návrh si nevyžiadal výrub brezy, ktorá je vo svahu. Strom sa ošetrí a zastabilizuje.

015-stojisko-oporny-mur-sliacska-bratislava-pavlech-architekti-rez
Návrh, priečny rez, architektonická štúdia, pavlech architekti

005-stojisko-oporny-mur-sliacska-bratislava-pavlech-architekti
Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

Architektonická štúdia bola spracovaná vo variante bez vizualizácií, ale „len“ s 3D náhľadmi. Investori majú dobrú predstavivosť, náhľad im postačil.

016-stojisko-oporny-mur-sliacska-bratislava-pavlech-architekti-rez
Návrh, pozdĺžny rez, architektonická štúdia, pavlech architekti

Na toto navrhované riešenie ideme spracovávať projektovú dokumentáciu. Počítame s tým, že návrh sa môže mierne pozmeniť na základe jednotlivých profesií a vzájomnej koordinácie. Dôležité budú hlavne projekty statiky a zdravotechniky. Statiku môže ovplyvniť geologické posúdenie.

006-stojisko-oporny-mur-sliacska-bratislava-pavlech-architekti
Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

007-stojisko-oporny-mur-sliacska-bratislava-pavlech-architekti
Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

Projekt možno vyzerá jednoduchý, no nie je a nebude ani lacný. Také bývajú práce v teréne. Sú zložitejšie ako na rovine, ale výsledok zväčša stojí za to.

000-stojisko-oporny-mur-sliacska-bratislava-up
Pôvodný, existujúci stav. Bratislava, m.č. Nové Mesto, súkromné foto

008-stojisko-oporny-mur-sliacska-bratislava-pavlech-architekti
Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

Vstup a výjazd ovplyvňujú aj cesty v svahu a poloha v zákrute. 

009-stojisko-oporny-mur-sliacska-bratislava-pavlech-architekti
010-stojisko-oporny-mur-sliacska-bratislava-pavlech-architekti
Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

V návrhu počítame so semi-intenzívnou vegetačnou strechou. Majitelia by chceli aspoň trávnik. 

011-stojisko-oporny-mur-sliacska-bratislava-pavlech-architekti
Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

012-stojisko-oporny-mur-sliacska-bratislava-pavlech-architekti
Návrh, architektonická štúdia, pavlech architekti

Uvidíme kam sa v projektovej dokumentácií a následnej realizácií dostaneme. Čaká nás veľa skrytých vád, konštrukcií a problémov, ktoré bude treba rýchlo a niekedy aj „na kolene“ vyriešiť.

Tešíme sa na výsledok.

 

Návrh: pavlech architekti _ Marek Pavlech, Katarína Pavlíková _ 2018