Overovacia štúdia

V lete 2020 sme boli oslovení na spracovanie overovacej architektonickej štúdie – konverzia školy na mestský úrad. Mesto potrebovalo zistiť, aké má možnosti. Išlo hlavne o to, či sa do tejto bývalej školy (Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Starej Turej) zmestí celý úrad so všetkými svojimi oddeleniami. V súčasných priestoroch tomu tak nie je. Podrobnejšie sa o overovacej štúdií dočítate v predošlom blogu a v našom portfóliu.

O dvoch možnostiach riešenia Mestského úradu sme písali v Možné presťahovanie Mestského úradu. Ešte donedávna, aj v čase spracovávania overovacej štúdie, sme sa prikláňali viac za rekonštrukciu budovy úradu a prístavbu k nemu. Dnes, máme už viac informácií, sme v oboch variantoch názorovo viac vyrovnaní a čím ďalej viac rozumieme argumentom sťahovania.

Jednoducho, na vec sa treba dívať z viacerých stránok – finančnej, funkčnej a kapacitnej, zo stránky efektivity, atď. Je to teda na kompetentných.

Stavebný interiér

Táto štúdia mala ukázať aj možnosti riešenia stavebného interiéru. Je to skôr o delení a veľkosti priestorov, ako o konkrétnom dizajne interiéru.

017-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-detail2-pavlech-architekti

Detail možného riešenia vstupu. Reprezentatívnejší vzhľad dotvára aj zmena tvaru a veľkosti okien. Časť sme domurovali (pod uhlom, ktorý vytvára „hru svetla a tieňa“) a časť, parapet, sme vybúrali. overovacia architektonická štúdia, pavlech architekti.

005-1np-nalozka010-1np-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-pavlech-architekti

Dispozícia 1.NP. Viac info tu.

011-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-klientske-centrum-vstup-pavlech-ar012-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-klientske-centrum-pavlech-architek

Vizualizácia klientskeho centra.

011-alternativy-podorys

Variabilita priestoru. Mobilná priečka umožní prispôsobiť priestor veľkej zasadacej miestnosti rôznym potrebám a udalostiam.

 

007-2np-nalozka011-2np-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-pavlech-architekti

Dispozícia 2.NP. Viac info tu.

003-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-celkovy-pavlech-architekti

Vizualizácia rekonštrukcie a konverzie strednej školy na mestský úrad.

009-3np-nalozka012-3np-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-pavlech-architekti

Dispozícia 3.NP. Viac info tu.

013-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-sekretariat-pavlech-architekti

Spoločný sekretariát primátora a zástupcu primátora. overovacia architektonická štúdia, pavlech architekti.

014-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-kancelaria-primatora-pavlech-archi015-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-kancelaria-primatora-pavlech-archi

Možné riešenie kancelárie primátora. Vizualizácia mala overiť veľkosť a dispozičné riešenie.

018-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-detail3-pavlech-architekti

Detail vstup a prepojovacia pasáž.