Konverzia školy na administratívnu budovu

V poradí naša tretia konverzia v Starej Turej. Prvou bola konverzia budovy novšej časti strednej elektrotechnickej priemyslovky na administratívnu budovu. Druhou bola štúdia zmeny budovy vodárne na rodinný dom. Poslednou treťou je konverzia, ktorá nadväzuje na prvý projekt z tejto trojice a to zmena budovy staršej časti strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na mestský úrad.

konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-ulica-mr-stefanika-pavlech-architekti

Vizualizácia rekonštrukcie a konverzie bývalej strednej priemyselnej školy na administratívnu budovu – mestský úrad. Návrh pavlech architekti, 2020

Zadanie

Zadaním architektonickej štúdie bola konverzia budovy bývalej priemyselnej školy elektrotechnickej v Starej Turej na mestský úrad.

Štúdia mala overiť, či je možné budovu využiť pre tento účel a či sa sa do budovy zmestia všetky oddelenia úradu. Podľa informácií z vedenia mesta je súčasný stav nevyhovujúci. Terajšia budova mestského úradu potrebuje jednak rekonštrukciu a navyše nemá dostatok priestorov, aby zastrešila všetky oddelenia úradu mesta. Jednou z možností ako tento problém riešiť je rekonštruovať budovu mestského úradu v kombinácii s novou prístavbou. Druhá možnosť je úrad presťahovať. Táto štúdia overuje druhú možnosť a to konverziou a rekonštrukciou bývalej strednej školy.

V tejto lokalite sme navrhli a naprojektovali konverziu školy na administratívnu budovu. Budova bude po rekonštrukcií slúžiť mestským organizáciám – Technotur, Lesotur a Mestská polícia. Momentálne prebieha realizácia. O nej možno v samostatnom blogu. Staršia časť školy, ktorej sa venujeme v tomto blogu, je úplne naľavo.

Na jednom mieste

Táto štúdia nadväzuje na rekonštrukciu a konverziu novšej časti tejto školy, ktorá bola pristavaná k staršej časti v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Zámerom prvej konverzie bolo vytvoriť nové sídlo pre mestské organizácie – Technotur, Lesotur a Mestská polícia Stará Turá. Tieto organizácie sú momentálne roztrúsené po meste a sídlia už v nevyhovujúcich priestoroch. Ich umiestnenie v jednej budove zefektívni ich činnosť a hlavne zjednoduší vybavovanie občanovi a zákazníkovi.

Dve možnosti riešenia

Na túto filozofiu chce vedenie mesta nadviazať (a overiť túto myšlienku presťahovania mestského úradu v tejto štúdií). Jeden z hlavných zámerov je zoskupiť všetky úrady, oddelenia a organizácie na jedno miesto, jednu adresu. Ďalším dôvodom riešenia týchto presunov je nevyhovujúci stav existujúcich priestorov a to po stránke plošnej aj technickej.

015-mestsky-urad-stara-tura

Budova Mestského úradu Stará Turá. Tá hviezda, pozostatok čias minulých, vystupuje z omietky. zdroj: súkromné foto

Radnica

My v ateliéri rozumieme obom možnostiam, obe sú racionálne. Starý úrad má „punc inštitúcie“. Vyzerá ako stará radnica, aj keď budova nie je taká stará ako by sa mohlo zdať. Skôr by sme sa priklonili k rekonštrukcií starého úradu a prístavbe nového krídla. Lenže na vec sa treba dívať z viacerých stránok – finančnej, funkčnej a kapacitnej, zo stránky efektivity, atď. O tomto musia rozhodnúť kompetentní.

 

009-situacia-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-pavlech-architekti

Efektívne využitie priestorov

Hlavným a základným bodom bolo efektívne využitie priestorov školy. Dôraz bol tiež kladený na efektívne využitie dostupných finančných prostriedkov.

Nadviazali sme na úvahy a myšlienky zadávateľov a priestory budovy sme rozdelili nasledovne: prvé nadzemné podlažie (prízemie) by slúžilo ako vstupné priestory, klientske centrum so zázemím, multifunkčná zasadacia miestnosť, ktorá môže slúžiť napríklad aj ako obradná miestnosť. Zvyšok dispozície tvorí zázemie.

Druhé nadzemné podlažie poskytuje priestory pre jednotlivé oddelenia mestského úradu a kanceláriu prednostu úradu so zasadacou miestnosťou. V treťom nadzemnom podlaží by bola umiestnená kancelária primátora so zázemím, sekretariát, kancelária zástupcu primátora a kancelárske priestory so zasadacou miestnosťou.

010-1np-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-pavlech-architekti

1.NP – klientske centrum a nový vstup

V prvom nadzemnom podlaží (prízemí) sme navrhli presklenú časť fasády a výrazný nový vstup z oboch strán budovy. Fasáde od ulice M.R. Štefánika sme navrhli (jednoduchou úpravou) nový výraz – okná sú užšie a až po úroveň podlahy. Na opačnej fasáde sme okenné otvory zachovali, avšak sme použili nové okná s odlišným delením.

Hra svetla a tieňa

Použili sme svetlý tehlový obklad. Na hlavnej fasáde sme v pôvodných oknách vytvorili šikmé plochy, ktoré vytvárajú hru svetla a tieňa. Použitím týchto úprav získala budova nový, moderný a reprezentatívny vzhľad.

Dispozícia 1.NP

Po vstupe sa dostávame do vstupnej haly, ktorá je prístupná aj z opačnej strany budovy. Napravo za zasklenou stenou sa nachádza klientske centrum s recepciou a jednotlivými kancelárskymi pracoviskami. Za drevenou stenou sa nachádza zázemie klientskeho centra. Hlavný vstup do úradu sa nachádza na ľavej strane vstupnej haly. Za ním je umiestnený foyer a veľká multifunkčná zasadacia miestnosť. Tento priestor je navrhnutý s možnosťou variabilného využitia. Miestnosť môže byť napríklad prepojená s foyerom odstránením skladacej mobilnej priečky. V tejto časti budovy sa nachádza aj zázemie – toalety, kuchynka a samotné komunikačné jadro so schodiskom a novonavrhovaným výťahom.

011-2np-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-pavlech-architekti

2.NP – jednotlivé oddelenia a prednosta

Druhé nadzemné podlažie poskytuje priestory jednotlivým oddeleniam mestského úradu. Nachádza sa tu aj kancelária prednostu úradu, zasadacia miestnosť a zázemie. Chýbajúce kancelárske priestory pre oddelenia mestského úradu sme vyriešili využitím priechodu do vedľajšej budovy, kde budú sídliť mestské organizácie Technotur, Lesotur a Mestská polícia. Táto časť bola pôvodne navrhovaná na prenájom kancelárskych priestorov, preto ich využitie pre oddelenie mestského úradu neovplyvní chod mestských organizácií. Využili sa tak voľné priestory v „sesterskej“ budove.

012-3np-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-pavlech-architekti

3.NP – vedenie mesta

Na treťom nadzemnom podlaží je umiestnená kancelária primátora so zázemím. Sekretariát je otvorený a prepojený s chodbou, čo umožnilo dostať denné svetlo do hlbšie priestorov chodby. Zo sekretariátu je prístup aj do kancelárie zástupcu primátora. Na tomto podlaží sú ďalej umiestnené jednotlivé kancelárie referentov, manažerov, hlavného kontrolóra a vedúceho kancelárie primátora. Podlažie disponuje aj malou zasadacou miestnosťou a zázemím.

Prepojenie budovy s vedlajšou budovou školy (pôvodne celok SPŠE) sa zachová iba na 2.NP. Na 3.NP bude priechod zabezpečený a zakapotovaný. V tejto časti bude vytvorený sklad, alebo archív.

 

013-pohlady-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-pavlech-architekti

Pohľady. Uličná fasáda prešla väčšou premenou. návrh: pavlech architekti

008-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-stefanikova-ulica-pavlech-architekti

Vtáčia perspektíva. Nový vstup, reprezentatívnejšia uličná fasáda, zateplenie a vegetačná strecha. Taký by mohol byť nový Mestský úrad v Starej Turej. vizualizácia pavlech architekti.

007-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-celkovy-vzadu-pavlech-architekti

Malou pasážou, ktorá prepojí predný vchod so zadným, sa občan v prípade potreby dostane do budovy mestských organizácií. Na tejto fasáde sme viac šetrili. Okná sme zachovali, zmenili sme len ich delenie. Vizualizácia pavlech architekti.

006-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-pohlad-zhora-pavlech-architekti

Centrum administratívy mesta – zjednotenie všetkých úradov, oddelení a organizácií mesta Stará Turá. Budova mestských organizácií je už v štádiu realizácie. Vizualizácia pavlech architekti.

005-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-celkovy-pavlech-architekti

Centrum administratívy mesta – zjednotenie všetkých úradov, oddelení a organizácií mesta Stará Turá. Vizualizácia pavlech architekti.

Pred a po – súčasný stav a vizualizácia návrhu

013-konverzia-skoly-mestsky-urad-stara-tura-pavlech-architekti004-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-ulica-mr-stefanika-pavlech-architekti

Súčasný a navrhovaný stav. Celá zóna prejde v najbližších rokoch rekonštrukciou. Zdroj: súkromné foto. Navrhovaný stav: vizualizácia pavlech architekti. Pohľad zo Štefánikovej ulice

016-konverzia-skoly-centrum-administrativy-stara-tura-pavlech-architekti002-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-ulica-mr-stefanika-pavlech-architekti-1

Centrum administratívy mesta – zjednotenie všetkých úradov, oddelení a organizácií mesta Stará Turá. Budova mestských organizácií je už v štádiu realizácie. Vizualizácia pavlech architekti.

012-konverzia-skoly-mestsky-urad-stara-tura-pavlech-architekti001-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-pavlech-architekti

Súčasný a navrhovaný stav zo Štefánikovej ulice. Celá zóna prejde v najbližších rokoch rekonštrukciou. Zdroj: súkromné foto a vizualizácia pavlech architekti.

014-konverzia-skoly-mestsky-urad-stara-tura-pavlech-architekti010-konverzia-skoly-na-mestsky-urad-stara-tura-ulica-mr-stefanika-pavlech-archite

Zadnú fasádu sme nemenili. Okná sme zachovali, zmenili sme len ich delenie. Zateplili a obložili sme ju, jednotne s prednou, svetlým tehlovým obkladom. Vizualizácia pavlech architekti.

Uvidíme ako to celé nakoniec dopadne. Každopádne je aj tento variant funkčným a dobrým riešením.

 

Prečítajte si tiež návrh rekonštrukcie vstupných priestorov a kaviarne DK Javorina v Starej Turej.