Rekonštrukcia rodinného domu, Stará Turá

Zadanie Zadaním architektonickej štúdie bol návrh rekonštrukcie typického rodinného domu zo šesťdesiatych rokov, tzv. štvorec…

Vstupná zeleň PGJB, Trenčín

Zadanie Zadaním architektonickej štúdie bol návrh zelene vstupných priestorov piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne.…

Zóna potoka a návrh lávky, Stará Turá

Voda v meste Iné mestá budujú umelé potôčiky, fontánky, vodotrisky, aby mali vodný prvok v…

Dopravné ihrisko, Stará Turá

Zadanie Skupina mladých ľudí, združených v Staroturanskom okrášľovacom spolku, nás oslovila s myšlienkou návrhu dopravného…