Vstupná zeleň PGJB, Trenčín

Zadanie Zadaním architektonickej štúdie bol návrh zelene vstupných priestorov piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne.…

Zóna potoka a návrh lávky, Stará Turá

Voda v meste Iné mestá budujú umelé potôčiky, fontánky, vodotrisky, aby mali vodný prvok v…

Dopravné ihrisko, Stará Turá

Zadanie Skupina mladých ľudí, združených v Staroturanskom okrášľovacom spolku, nás oslovila s myšlienkou návrhu dopravného…