Vstupná zeleň PGJB, Trenčín

Zadanie

Zadaním architektonickej štúdie bol návrh zelene vstupných priestorov piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne. Riešené územie sa nachádza na Palackého ulici v samotnom historickom centre mesta Trenčín.
Hlavným bodom architektonickej štúdie bol návrh nového prístreška pre smetné nádoby, čiastočná úprava spevnených plôch, návrh nového osvetlenia a riešenie zelene.

Návrh

Hlavný vstup do areálu gymnázia sa nachádza na severozápadnej strane, z Palackého ulice. Za hlavným vstupom po ľavej strane sme navrhli nový prístrešok pre smetné nádoby – nosnú konštrukciu tvorí oceľový rám antracitovej farby. Strecha je riešená ako vegetačná extenzívna. Smetné nádoby sú „schované“ za posuvnou bránou, ktorá je zhotovená z oceľového rámu antracitovej farby, na ktorom sú kotvené drevené lamely. Na opačnej strane prístreška je umiestnené stojisko pre bicykle – stojany pre bicykle sú navarené na oceľovej konštrukcii. V návrhu uvažujeme aj o použití existujúcich stojanov, ktoré by sa natreli antracitovou farbou.

Aj stromy

Zelenú plochu pri garáži sme zúžili o 500 mm – došlo k rozšíreniu prístupovej komunikácie, ktorá vedie na parkovisko. Tento 500 mm široký pás bude vydláždený betónovou dlažbou s novým betónovým obrubníkom po celej dĺžke. Na zelenej ploche navrhujeme vysadiť porast vysokých tráv a nový strom – lipu malolistú, ktorej kmeň bude mať výšku približne 2,2 m a celková výška stromu nepresiahne 5-6 m (pravidelný orez koruny stromu).

Zakrivené múriky pred hlavným vstupom do objektu sme omietli „špinavo-bielou“ omietkou a vrchnú časť múrikov sme prekryli betónovou dlažbou hr. 20 mm (alternatívne je možné použiť pieskovcové platne) – čiastočná ochrana proti zatekaniu a zachytávaniu nečistôt.

Terasa, brečtan a pavinič

Bývalú betónovú tribúnu z čias bývalého totalitného režimu, ktorá sa nachádza na hranici pozemku, sme sa rozhodli rozšíriť o 1 m a využiť ju ako exteriérovú terasu kaviarne penziónu Branecký. Pôvodne sa uvažovalo o umiestnení terasy priamo pri fasáde penziónu – tento priestor navrhujeme využivať hlavne ako tranzitný a terasu umiestňujeme bližšie k ulici (mestotvornosť a väčšie súkromie). Povrch terasy by bol zhotovený z lepenej betónovej dlažby s rozmermi 60×60 cm. Nevzhľadný betónový múrik navrhujeme nechať zarásť brečtanom, ktorý bude vyrastať z kochlíkov umiestnených na terase. Ak by v budúcnosti došlo k rekonštrukcii múrika, brečtan bude možné jednoducho odtrániť. V náväznosti na terasu sa nachádza väčšia zelená plocha, na ktorej navrhujeme výsadbu dvoch líp malolistých (vytvorenie tieňa a zlepšenie mikroklímy v letných mesiacoch). Výška kmeňa bude približne 2,2 m a celková výška stromu nepresiahne 5-6 m. Pod stromy sme umiestnili dve okrúhle lavičky, ktoré môžu využívať študenti aj návštevníci penziónu Branecký. Koruny stromov budú zo spodu vo večerných hodinách efektne nasvietené – vytvorenie hry svetla a tieňa a zatraktívnenie celého priestoru.

Osvetlenie

V návrhu sme riešili aj nové osvetlenie. Dve stĺpové lampy navrhujeme na pôvodnom mieste. Jedna lampa sa nachádza na parkovisku za garážou a druhá je umiestnená pred hlavným vstupom do objektu. Navrhujeme aj osvetlnie chodníka, ktorý sa nachádza pred fasádou penziónu – 3 parkové svietidlá na nízkych stĺpikoch. Všetky prvky budú vyhotovené v antracitovej farbe. Kovové prvky oplotenia navrhujeme takisto natrieť náterom antracitovej farby.

Štúdia ponúka aj riešenie terasy, ktorá je prístupná z riaditeľne gymnázia. Na terase sme umiestnili niekoľko kvetináčov, ktoré sú položené na podlahe. Toto riešenie sa nám zdalo vhodnejšie ako umiestnenie kvetináčov priamo na atike terasy. V kvetináčoch sa môžu pestovať rôzne rastliny, od kvetov až po menšie kríky. Priestor terasy je dotvorený ratanovým sedením.

Autori
Ing.arch. Marek Pavlech, Ing.arch. David Repiský, Ing.arch. Mária Rakúsová
Miesto
Trenčín
Riešená plocha
416 m2
Návrh
2021
Realizácia
2022
Charakter
Návrh exteriéru
Kategória