Chata nad lúkou, Hodruša-Hámre

Pozemok

Pozemok, na ktorom sme navrhovali rekreačnú chatu sa nachádza v obci Hodruša-Hámre, v časti Kopanice, v CHKO Štiavnické vrchy.

Kontakt s krásnou prírodou je o to silnejší, že vedlajší pozemok, do ktorého sme nesmeli zasahovať, je zapísaný v Natura 2000. Je to lúka, na ktorej rastú vzácne lúčne spoločenstvá. Pozemok je výrazne svažitý, s krásnymi výhľadmi na okolité vrchy.

Naším hlavným zámerom bolo čo najviac využiť krásne výhľady a kontakt s prírodou – z exteriéru i interiéru chaty.

Zadaním bol  návrh rekreačnej chaty pre trojčlennú rodinu a ich priateľov.

Návrh

Navrhli sme chatu, ktorá v maximálnej miere využíva výraznú svažitosť terénu.

Pre lepšie splynutie s terénom, lepší výhlad a kontakt s exteriérom je dispozícia prehodená. Vstupuje sa do chaty v časti podkrovia a do dennej časti sa zostupuje o poschodie nižšie.

Tento princíp umožnil chatu výraznejšie zapustiť do terénu a v čo najväčšej miere kopírovať jeho profil. Chata je od cesty nenápadná, trčí iba strecha, naopak do krajiny sa naplno otvára.

Hmotu chaty tvorí jednopodlažný hranol, zastrešený sedlovou strechou – podkrovím.  Základná hmota je doplnená o hmotu krytej terasy a hmotu vysunutého vstupu, ktorý tvorí závetrie a časť zádveria.

Hlavná časť chaty je kamenná. Požiadavky na teplotechniku sú zabezpečené. Obvodový múr pozostáva z tehloblokov, vzduchovej medzery a kamennej prímurovky. Krytá terasa je navrhnutá ako betónová s viditeľným a priznaným debnením („šalovaním“) z drevených lát, ktoré v betóne zanechajú charakteristickú kresbu dreva. Terasa je zastrešená zelenou extenzívnou strechou. Krytina strechy (spolu s vysunutým vstupom) je falcovaný plech šedej antracitovej farby.

Bočné terasy sú tvorené oceľovou konštrukciou a pochôdznou vrstvou z drevených terasových dosiek. Terasy umožňujú vstup zo západnej strany do skladu a z východnej strany do časti hygieny a sauny.

Návrh chaty vychádza a inšpiruje sa tradičnou slovenskou architektúrou. Poňatá je ale súčasne – modernými materiálmi a technológiami.

Viac sa o návrhu dočítate v priloženom blogu.

 

Plánujete si postaviť novú chatu alebo rekonštruovať staršiu? Pozrite si naše návrhy rekreačných chát – chata v Banskom Studenci, chata v Kuchyni, alebo návrh interiéru zrubu na Táloch.

Autor
Ing.arch. Marek Pavlech
Spoluautori
Ing.arch. Mária Rakúsová, Ing.arch. David Repiský
Miesto
Hodruša-Hámre, časť Kopanice
Úžitková plocha
145,20 m2
Návrh
2020
Realizácia
2021
Charakter
Novostavba
Kategória