Zadanie

Zadaním architektonickej štúdie bol návrh exteriéru dvora a okolia rekreačnej chalupy. Chalupa sa nachádza v katastrálnom území obce Lubina, okres Nové mesto nad Váhom, v časti obce zvanej Podkozince. Táto časť sa nachádza v údolí a je obklopená prírodnými scenériami Veľkej Javoriny. V súčasnosti prechádza chalupa rekonštrukciou.
Hlavným bodom architektonickej štúdie bol návrh okolia chalupy a aj čiastočné preriešenie a materiálové riešenie jej fasád.

Návrh

08-chalupa-podkozince-exterier-pavlecharchitekti

001-situacia-celkova-chalupa-podkozince-pavlech-architekti

Situácia – návrh exteriéru, pavlech architekti

Šachovnica

Chalupa má pôdorysný tvar písmena „L“. V centrálnej časti a v priamej nadväznosti na dennú zónu dispozície sme navrhli spevnenú plochu s rozmermi 8 x 8 metrov. Táto plocha môže slúžiť na sedenie, grilovanie, prípadne ako tanečný parket počas spoločenských akcií. Je tu aj možnosť hry šachu so zväčšenými figúrkami – v dlažbe je za pomoci tmavších dlaždíc vytvorená šachovnica. Celý tento centrálny priestor dotvára platan, ktorý bude poskytovať tieň a zlepšovať mikroklímu tohto priestoru. Priestor je v letných mesiacoch možné aj zatieniť pomocou plachtoviny, ktorá môže byť kotvená v spodnej časti krokiev, prípadne o platan.

07-chalupa-podkozince-exterier-pavlecharchitekti

Zátišie

V nadväznosti na centrálny priestor sme navrhli zátišie s umeleckým dielom, ktoré „vytŕča“ z porastu vysokých tráv. Je tu navrhnuté aj gabiónové oplotenie, ktoré má od susedného pozemku poskytovať určitú mieru súkromia.

09-chalupa-podkozince-exterier-pavlecharchitekti

002-situacia-detail1-chalupa-podkozince-pavlech-architekti

Situácia, detail stojiska

Kryté stojisko

Hlavný vstup na pozemok tvorí drevená posuvná brána, za ktorou sa nachádza väčšia mlatová plocha a prístrešok pre parkovanie troch automobilov. Prístrešok je zhotovený z dreva, má pultovú vegetačnú strechu, ktorá je naklonená od chalupy – vegetácia na streche splýva s terénom za prístreškom. Automobily budú „schované“ za teleskopickou drevenou bránou. Je tu umiestnené aj stojisko pre smetné nádoby. V prípade nedostatku parkovacej kapacity je možné parkovanie aj na spevnenej mlatovej ploche pred prístreškom.

Skleník

Jednou z požiadaviek bol aj návrh skleníka na pestovanie zeleniny. Ten sa nachádza západne od chalupy a je zhotovený z oceľových rámov. V nadväznosti na skleník sú potom umiestnené vyvýšené záhony a záhon byliniek, trvaliek a letničiek.

02-chalupa-povodny-stav-pavlech-architekti

Existujúci stav pred návrhom fasády a exteriéru chalupy v Podkozinciach. Foto: súkromný archív pavlech architekti

03-chalupa-podkozince-exterier-pavlecharchitekti

Investor mal jednu z hlavných požiadaviek, že skleník má priamo nadväzovať na chalupu a má byť aj z domu vykurovaný. My sme skleník sme zámerne odsunuli od domu. Keby sa skleník pričlenil („prilepil“) k domu, chalupa by vyzerala mohutne. Nevyzeralo by to dobre. Týmto riešením je to vzdušnejšie a ľahšie. Majiteľ sa po odprezentovaní oboch variantov priklonil k riešeniu samostatne stojaceho skleníka.

006-rezy2-chalupa-podkozince-pavlech-architekti

Rez skleníkom

Bazén

02-chalupa-podkozince-exterier-pavlecharchitekti

003-situacia-detail2-chalupa-podkozince-pavlech-architekti

Situácia, detail – bázen a skleník

V severozápadnej časti pozemku sme navrhli bazén s vyvýšenou terasou. Samotný bazén má rozmery 6×3 metre a je zhotovený zo železobetónu. Technológia bazéna je umiestnená pod terasou. Okolie bazéna je doplnené porastom vysokých tráv a ovocných stromov.

11-chalupa-podkozince-exterier-pavlecharchitekti

Pohľad od suseda. Bazén je zámerne (aj kvôli vysokej spodnej vode) navrhnutý ako iba čiastočne zapustený. Súkromie od susedov zabezpečia aj vyššie okrasné trávy.

01-chalupa-podkozince-exterier-pavlecharchitekti

Z tráv „vykúka“ umelecké dielo – napríklad bronzová socha.

chalupa-podkozince-vizualizacia15-pavlecharchitekti

Detail terasy a bazéna

chalupa-podkozince-vizualizacia14-pavlecharchitekti

Medzi skleníkom a chalupou vedie chodník, tvorený do trávnika zapustenými betónovými platňami, až k bazénu.

Pivnica

Neďaleko starej stodoly sme umiestnili pivnicu, ktorá bude slúžiť hlavne na uskladnenie ovocia a zeleniny. Pivnica je zhotovená zo železobetónu a je zapustená do svahu.

chalupa-podkozince-vizualizacia5-pavlecharchitekti

004-situacia-detail3-chalupa-podkozince-pavlech-architekti

Situácia, detail – pivnica

Tvarovo je navrhnutá tak, aby bol nutný čo najmenší zásah do existujúceho svahu. Pivnica má zelenú strechu – svah plynule prechádza do roviny. Čelná stena pivnice je zhotovená z gabiónu. Jej úlohou je okrem spevnenia svahu aj estetická funkcia. Vstup do pivnice je zvýraznený tmavým oplechovaním ostení. Medzi pivnicou a stodolou je umiestnené ohnisko so sedením, ktoré je možné v prípade potreby premiestniť.

04-chalupa-podkozince-exterier-pavlecharchitekti

Alternatívne riešenie pivnice. Nenápadný tunel ako vstup. Toto riešenie je menej nápadné, ale vyžaduje si oveľa väčší zásah do svahu počas realizácie. Investor sa rozhodol pre riešenie s gabiónovou čelnou stenou, ktorá môže časom celá obrásť brečtanom alebo paviničom.

005-rezy1-chalupa-podkozince-pavlech-architekti

Rez pivnicou a bazénom

Fasáda

Čiastočne sme preriešili aj fasády chalupy – hlavne materiálové riešenie. Okolo okien sme navrhli šambrány z pieskovcového obkladu. Sokel je mierne zapustený a je takisto obložený pieskovcovým okbkladom. Fasáda je navrhnutá v svetlej „špinavo-bielej“ hrubozrnnej omietke.

Porovnanie 1

01-chalupa-povodny-stav-pavlech-architekti

Existujúci stav pred návrhom fasády a exteriéru chalupy v Podkozinciach. Foto: súkromný archív pavlech architekti

pohlad-2-archiv-investora

Drevené okenice. Jeden z návrhov od predchádzajúcich projektantov. Vizualizácia: archív investora

05-chalupa-podkozince-exterier-pavlecharchitekti

Náš návrh. Pre komplikovanosť sme drevené okenice nahradili šambránami okolo okien. Šambrány môžu byť realizované z pravého pieskovca, alebo napr. z profilu Deco frame. Existujú aj ďalšie možné spôsoby realizácie okenných šambrán.

Návrh fasády nadväzuje na celkové riešenie exteriéru.

Porovnanie 2

03-chalupa-povodny-stav-pavlech-architekti

Existujúci stav pred návrhom fasády a exteriéru chalupy v Podkozinciach. Foto: súkromný archív pavlech architekti

pohlad-1-archiv-investora

Drevené okenice. Jeden z návrhov od predchádzajúcich projektantov. Vizualizácia: archív investora

12-chalupa-podkozince-exterier-pavlecharchitekti

Náš návrh. Pre komplikovanosť sme drevené okenice nahradili šambránami okolo okien. Šambrány môžu byť realizované z pravého pieskovca, alebo napr. z profilu Deco frame. Existujú aj ďalšie možné spôsoby realizácie okenných šambrán.

Potok a vedľajší vstup

Pozemok priamo susedí s vodným tokom Kamečnica. Problémom je, že pozemok je nižšie ako komunikácia, ktorá je na opačnom brehu vodného toku. Hrozí teda riziko záplav. Pozemok je z dvoch strán obohnaný protipovodňovým valom. Ten sme prisypali zeminou až po jeho korunu – zo strany pozemku je val vnímaný iba ako terénna vlna.

Vedľajší vstup na pozemok sa nachádza v severovýchodnej časti – pešia lávka ponad vodný tok. Vďaka protipovodňovému valu sme lávku zdvihli do roviny, keďze v súčasnosti je v miernom sklone.

10-chalupa-podkozince-exterier-pavlecharchitekti

Pohľad zhora. Návrh pavlech architekti.

Návrh oplotenia

007-schema-oplotenia-chalupa-podkozince-pavlech-architekti

Návrh oplotenia, situácia

 

Stojisko a tienenie terasy – 3D náhľady

013-3D-nahlady1-chalupa-podkozince-pavlech-architekti

3D náhlady – pivnica a kryté stojisko pre autá.

014-3D-nahlady2-chalupa-podkozince-pavlech-architekti

Stojisko pre autá a možnosť tienenia terasy, 3D náhľady

 

Táto štúdia je dôkazom toho, že aj menšími krokmi a zásahmi sa dá navrhnúť dobre fungujúce a pekné dielo. V tomto prípade návrh fasády a exteriér.

Podmienkou je, aby sa investor a architekt navzájom počúvali, aby prebiehala diskusia (a nie diktát, z jednej či druhej strany – o tom niekedy nabudúce).

Je to niečo tak jednoduché, tá diskusia, tak základné a zároveň často tak ťažké.

Často k nej nedôjde. Nielen v pri spracovávaní návrhu, ale aj celkovo v spoločnosti, pri iných témach…

 

Tu sa to udialo. Ďakujeme…