Inteligentný dom

 Z predchádzajúceho článku sme sa teoretickou cestou čo to dozvedeli o tom, aké to bolo je a bude s naším bývaním. Keďže budúcnosť nie je nikomu ľahostajná, teraz si bližšie priblížime to,  čo bude –  čiže návrh inteligentných domov. Návrhy a realizácie naších rodinných domov najdete v…

Návrh exteriéru zrubovej chaty

Chata sa nachádza v národnom parku Nízke Tatry, preto sme v návrhu použili len miestnu flóru. Dominujúcim rastlinným spoločenstvom v NP Nízke Tatry je les. Plošne najrozšírenejšie sú zmiešané lesy s bukom, jedľou, smrekom, javorom a jaseňom. Častými druhmi v nich sú kopytník, fialka lesná,…